Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! 
 De seneste 1 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Hvornår kan man anke en dommerafgørelse?' (1 indlæg)
Emne: Hvornår kan man anke en dommerafgørelse?
Navn: Tid: 21.01.2022 18:48
Spørgsmål vedr. anke (ikke aktuel, men led i studie af reglerne)

-->
§7.10
En dommers eller en jurys kendelse kan af en part ankes til forbundets Appeludvalg. Dette gælder dog ikke, hvis anken alene vedrører et konkret dommerskøn.
--<

Er der nogen, der lige kan give et eller flere eksempler på et konkret dommerskøn, der ikke berettiger anke?

Selv kan jeg nævne fx en kortfejl/postplaceringsfejl, hvor det er en vurdering (dommerskøn), om fejlen har været grov, hvorved den har indvirket på løbets udfald. Men samtidig er der den tidligere sag vedr. en postplacering fra EOC-testløb 2004, hvor en protest imod en postplacering af overdommeren blev vurderet til at være berettiget, efter afvisning fra stævneledelsen. Stævneledelsen anker dommerens afgørelsen. Og overdommerens afgørelse ændres ved ankesagen. Men den gang var reglerne måske anderledes vedr. ankemulighed?

Og så bruges ordet "aneret" flere gange i reglementet, hvorfor skriver man ikke "annuleret"?

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)