Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! 
 De seneste 10 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Forbudte områder til sprint' (10 indlæg)
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: Jesper LundsgaardTid: 16.07.2018 20:29
Det er netop i sådanne tilfælde jeg mener, at en advarsel med efterfølgende betingede udelukkelse kunne være på sin plads. Beviserne er jo helt på plads.

Som det er beskrevet er det jo meget tydeligt både ud fra kort og til dels også i området, at det er forbudt at passere hækken. Og når man som løber så alligevel gør det, virker det til at være en så bevidst og overlagt handling, at der må falde en sanktion der er hårdere end "bare" at blive diskvalificeret fra det pågældende løb.

Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: PostvagtTid: 10.07.2018 10:11
Har siddet postvagt til et sprintløb. Ved en længere hæk (i gult område), der ganske vist enkelte steder var lidt tynd, men tydeligt tegnet som forbudt at passere. Fire løbere blev disket for at passere hækken, to nåede at vende om (var ved at passere hækken), da de kunne se postvagten (mig).

Ikke en god oplevelse!
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: Jesper LundsgaardTid: 05.07.2018 09:54
Anden Synsvinkel:

Det er ikke de løbere, der uforvarent kommer til at forvilde sig ind i et forbudt område, jeg sigter efter. Her må det række, at arrangørerne disker vedkommende hvis det bliver opdaget.

Jeg sigter efter de løbere, der åbenlyst og mod bedre vidende overtræder reglerne ved at løbe gennem forbudte områder. Det kan være at skære genvej gennem et blomsterbed eller have, mase sig gennem en hæk, springe over en mur eller andre episoder, der kan være med til at skade sportens omdømme.

Her mener jeg, at handlingen er så bevidst, at det må have konsekvenser for løberen. Selv om man er presset og stresset under et løb og hjernen måske tager nogle irrationelle beslutninger, så bør det stadig være åbenlyst for enhver, at man ikke løber gennem en have, tramper blomster ned i et offentligt blomsterbed eller ødelægger en hæk for at spare otte meter ekstra løberute.
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: fabTid: 05.07.2018 06:45
@anden synsvinkelSå argumentet her er, at det er i orden ikke at bruge hovedet og den sunde fornuft, når man løber sprint.Altså at alle fejl ligger udenfor ens egen løbsdisposition og hvis man ser sit snit til at finde en fejl i kort eller hos arrangør, så udnyttes den blot 100%.
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: anden synsvinkelTid: 05.07.2018 00:08
Jo, der er nok nogen enkelte der bevidst betræder forbudte områder i sprint. Men det sker altså langt oftere ubevidst, enten fordi løberen uforvarende kommer til at løbe gennem forbudt område eller kommer til at passere hæk/mur eller lign. Men desværre er årsagen også tit at arrangørerne (banelæggere og korttegnere) ikke gør deres arbejde godt nok. For eksempel bliver løberne ofte præsenteret for dårlige print, hvor den sort-grønne forbudte farve er meget svær at skelne fra den normale tæthed 3. Eller måske er forbudt-signaturer skjult af banepåtryk, eller på anden måde svær at læse af kortet. Jeg har selv præsteret at passere en hæk, som var skjult af postcirklen. Overvejede at melde mig selv som diskvalificeret, men da jeg fandt ud af, at flere andre havde gjort det samme, droppede jeg det. Heldigvis fik jeg ikke karantæne for det... For at undgå løberes overtrædelse af reglerne i forhold til forbudte områder skal det tænkes grundigt ind i banelægningen - og der skal hænges afmærkning op langs og omkring eventuelle kritiske områder. Så undgår man langt de fleste overtrædelser.
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: Jesper LundsgaardTid: 04.07.2018 16:53
Jeg er meget enig i, at vi skal have en langt højere selvjustits, og at vi også bør prikke regelbrydere på skulderen, når de - måske ubevidst - løber gennem et forbudt område. Det er heller ikke nødvendigvis dem, der skal have karantæne mod at deltage i sprintløb. Men en offentliggørelse i resultatlisten om, at de er diskvalificeret for at løbe gennem forbudt område er en passende sanktion i første omgang.

Samtidig bør der også følge en instruks med om, hvordan man opfører sig til sprintløb og en kraftig påmindelse om, hvad de enkelte signaturer på kortet betyder. Især den olivengrønne og den sort-grønne farve er særdeles vigtige at påpege vigtigheden af at forstå og opfatte korrekt.

Men jeg har også fået refereret, at der ved et tidligere sprintløb har været en løber, der var kommet ud på et uheldigt vejvalg, havde mast sig gennem to private haver for at undgå en alt for stor omvej hen til posten. Her mener jeg, at overtrædelsen er så grov, kalkuleret og bevidst, at det bør medføre en karantæne fra at deltage i sprintløb i en given periode, hvis beviserne mod vedkommende er overbevisende.
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: mr. sprintTid: 04.07.2018 13:07
Det er desværre set mange gang til sprint, at der passeres forbudte områder. Det er nok en kombination af bevidst snyd evt. fordi man er fanget i en blindgyde og uvidenhed om reglerne.
Løberne skal konsekvent diskvalificeres, men en udelukkelse fra kommende løb virker lige voldsom nok. I forbindelse med diskvalificeringen kunne vi tydeliggøre, hvem det er og årsagen, for derigennem at tydeligøre reglerne i sprint-orientering.
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: forargetTid: 04.07.2018 12:21
Hvis løberne er løbet venstre om bygningen og direkte igennem hækken der tydeligt er markeret som en tæthed4 på kortet, så har de grundlæggende ikke styr på sprintorientering. Det kan du ikke gardere dig imod som banelægger. Men nogen burde prikke dem høfligt på skulderen og sige at det er helt uacceptabel adfærd, da det både skader den fair konkurrence og sportens ry.
Emne: Re: Forbudte områder til sprint
Navn: stop detTid: 02.07.2018 22:32
Kan kun være enig med dig i, at der er fuldstændig uacceptabelt på alle måder. Men måske regelbrudene skyldes, at vi er lidt for dårlige til at sørge for, at det får konsekvenser, når nogen overtræder reglerne?
Emne: Forbudte områder til sprint
Navn: Jesper LundsgaardTid: 30.06.2018 23:34
Jeg var banelægger til sprintløbet i Holstebro fredag aften, og fik i den forbindelse refereret fra en deltager, at mindst to løbere helt åbenlyst og bevidst valgte et vejvalg, hvor de passerede gennem et område, der på kortet var markeret som forbudt område, og som også i terrænet også burde være åbenlyst forbudt at passere.

Der var ikke hængt snitzling ud for at afspærre det forbudte område, da jeg vurderede at det var så tydeligt, at det var forbudt at løbe gennem området (lav bevoksning), at det ikke var nødvendigt. Af samme grund var der også lavet et brud i cirklen for at vise, at der ikke var nogen sti eller anden passage ud gennem det på kortet markerede forbudte område. Det var også understreget i instruktionen, at det var forbudt at passere private områder markeret med sort-grøn farve.

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10163/25/instruktion_fredag.pdf

Kortet med strækket 4-5 https://www.tractrac.com/viewer/index.php?target=https://www.o-track.dk/api/v1/courses/5670/params_file.json

Der er efterhånden været konkurrencer i sprint i så mange år, at signaturernes betydning burde sidde i baghovedet på løberne og især de særlige forhold om, at visse signaturer automatisk er forbudte områder på et sprintkort. Derfor undrer det mig, at der tilsyneladende stadig er løbere, der tilsidesætter enhver sund fornuft og fairness ved at passere de områder.

Ud over at tilsidesætte fairnessen i sporten ødelægger det jo også sportens ry, når vi løber i by- og boligområder, hvor vi gør meget ud af at få tilladelser på plads og understrege, at vi udelukkende kommer på steder, vi har fået lov til det. Én løber, der mener at være i sin gode ret til at se stort på sportens regler og selv gøre sig til dommer over, hvor man må løbe, kan være til stor skade for hele sportens renommé og gøre det endnu sværere at arrangere sprintløb end det er i forvejen.

I en mindre konkurrence har jeg også ved selvsyn set løbere mase sig gennem en flere meter tyk og nærmest uigennemtrængelig hæk. Jeg konfronterede dem med det efter målgang, men de mente ud fra signaturerne på kortet, at det var i orden, lige som de mente i deres gode ret til at mase sig gennem hækken.

Jeg er udmærket klar over, at man i kampens hede uforvarent kan komme til at løbe ind i et forbudt område. Men når det, som jeg fik de refereret, sker med fuldt overlæg og uden hensyn til hverken fairness eller reglement, så mener jeg der bør kunne skrides ind med hårde sanktioner.

Det kunne være en advarsel ved den første overtrædelse og kommer der en gentagelse inden for en given periode - eksempelvis to år - bør næste skridt efter min opfattelse være en udelukkelse fra alle sprintløb på DOF's terminsliste i en nærmere fastsat periode.

Indlægget er udelukkende skrevet for egen regning og ikke på vegne af klub eller arrangører.

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)