Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 < ! >
 Indlæg 341 til 360, i omvendt kronologisk rækkefølge:
Emne: Re: Bag facaden Afsnit 5Se alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 19.12.2019 12:15
ADD> Som Joakim B. engang sagde det, så er der ikke noget som hedder gråzonepræparater. Enten er det tilladt, eller også er det ikke.
Emne: Re: Bag facaden Afsnit 5Se alle indlæg for dette emne
Navn: ADDTid: 19.12.2019 11:57
Det er ikke en gråzone, det er fuldt lovligt.
Emne: Re: Bag facaden Afsnit 5Se alle indlæg for dette emne
Navn: ADDTid: 19.12.2019 11:43
"...Den systematiske indtagelse af natriumbikarbonat og koffein i konkurrenceforberedelsen..."

Nogen der kan tilføje kommentarer til dette? Formoder man ikke har overtrådt dopingreglerne, men har man i landsholdsgruppen systematisk kørt i ADD's gråzone?
Emne: Bag facadenSe alle indlæg for dette emne
Navn: Heller ikke et direkte offerTid: 19.12.2019 09:35
Flot skriv. Kan nikke genkendende til meget af det du skriver.
Og jeg forstår dit indlæg kommer her anonymt og ikke sendes til forbundet. Jeg har også mange gange løbet panden mod en mur, når kritik er fremlagt for Eliteudvalget.

Kritikken af LL er ikke anderledes end når trænere i andre sportsgren debatteres og udskældes. I orientering har vi bare ikke så mange steder at komme ud med frustrationerne som der eksempelvis findes i fodbold, når man har fået nok af Åge Hareides røvsyge stil og tåbelige udtagelser. Så stor ros til o-snak for at vi har denne mulighed.
Emne: Re: Internettet anno 2019Se alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 18.12.2019 21:55
Ingen etik? > Som webmaster er jeg også ved at have nået grænsen, så hermed et surt opstød/opråb.

Som der står når I skal skrive et indlæg:
"Brug o-snakken med omtanke! Du opfordres selvfølgelig til at stå ved din mening ved at bruge dit rigtige navn når du skriver indlæg, men det er også tilladt at ytre sig uden at andre ved hvem man er. Her gælder de normale regler for pli, for eksempel ingen ubegrundede personangreb."

Vælger man på trods af ovenstående at lave noget der minder om et personangreb, så vil indlægget blive slettet uden varsel. Vælger man på trods af ovenstående at lave indlægget, så tænk på at man fremstår endnu mere usaglig når man ikke angiver sit navn og mail.

Du er aldrig 100% anonym! Ligesom med et hvert andet website, så ved webmaster hvem du er.

Jeg vil med dette indlæg absolut ikke forsøge at begrænse den frie debat, som o-snak står for. Men der er grænser, også på o-snak. Sørg nu bare for at overholde dem, og hold en saglig debat.

PS: Som det i korte perioder tidligere har været gjort, så vil jeg hermed gerne opfordre alle til både at angive alias, rigtige navn og email i deres indlæg i den kommende periode.
Emne: Internettet anno 2019Se alle indlæg for dette emne
Navn: Ingen etik ?Tid: 18.12.2019 20:59
Der er øjensynligt ingen grænser for, hvad flere i dette forum mener, man kan tillade sig at komme med af negative postulater overfor en navngiven person, der ovenikøbet netop er blevet fyret fra sin stilling. Skulle man tilhøre de, der er begejstrede over sportschefens afgang, burde man holde sin jubel for sig selv i stedet for at trampe på ham i et offentligt forum.
Emne: Re: OCAD alternativ - har modtaget en ocd fil, som jeg ikke kan åbneSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 18.12.2019 20:40
Har du prøvet med Open Orienteering Mapper?
Emne: Re: OCAD alternativ - har modtaget en ocd fil, som jeg ikke kan åbneSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 18.12.2019 19:09
Kan du ikke åbne den i Condes.
Emne: Bag facaden Afsnit 1Se alle indlæg for dette emne
Navn: Ikke et offerTid: 18.12.2019 19:06
Det er vigtigt at slå fast at fyringen af LL er sket på direkte foranledning af Team Danmarks evaluering og landsholdsløbernes indberetninger og klager gennem mange år. Disse klager er kommet fra alle niveauer, både løbere som har været 'inde i varmen' (læs: medaljetagere) og løbere som er blevet kørt over af LL. Fyringen kunne og burde ligesåvel have været sket for flere år siden, men det er først nu at ansvarlige ledere i HB og eliteudvalget har forstået dybden og omfanget af problemerne. Hvorfor sker det først nu? Den bedste forklaring er, at set udefra gik det hele jo så godt, og mange har gerne villet sole sig i succesen. Sejren har som bekendt mange fædre. Midt i medalje-euforien har man desværre forsømt at undersøge og analysere kausaliteten (årsag og virkning) og LL har med stor dygtighed (læs: forstilt ydmyghed kombineret med selviscenesættelse) formået at tage æren for resultaterne. Mere herom i det følgende.
En anden mere alvorlig forklaring er at det nu står lysende klart at mens medaljerne er blev vundet af vores exceptionelt talentfulde generation af dameorienteringsløbere, er der ikke udgået nogen kvalificeret sparring med og udvikling af landsholdsløbere fra LL, samtidig som udviklingen af nye generationer af eliteløbere har været aldeles forsømt. Langt størsteparten af midlerne (økonomiske såvel som TD-ekspertstøtte og TD-behandlerapparat) har været allokeret til en lille eksklusiv gruppe af løbere (og en disproportional stor stab af trænere og ledere). Derfor står DOF nu med et stort vakuum i fødekæden af eliteløbere til fremtidens landshold, kombineret med et massivt organisatorisk kulturtab omkring udviklingen af elite-skovorienteringsløbere.
Denne koncentration af midler og adgangen til TD's behandlerapparat og ekspertbistand har samtidig været benyttet af LL som pressionsmiddel over for løbere som ikke ville underordne sig LL's despoti. Denne praksis har vel at mærke ikke været sanktioneret af Team Danmark men alene været anvendt som instrument af LL til at forstærke sin magt.
Emne: Bag facaden Afsnit 2Se alle indlæg for dette emne
Navn: Ikke et offerTid: 18.12.2019 19:06
LL har gennem alle årene forstærket sin magtposition over for løberne ved at eliminere alle objektive kriterier når det handler om udtagelse til landshold og til forbundets elitetræningsgrupper, og erstattet dem med uigennemskuelige (forblommede) subjektive udtagelses-kriterier og -processer. Parallelt med dette har man udviklet en kult-lignende selvforståelse omkring elitecenteret i Århus, hvor budskabet både internt og eksternt har været 'at hvis du ikke er med os er du imod os'. Denne struktur har haft meget skadelige konsekvenser på flere fronter. For det første har det medført en (berettiget!) opfattelse blandt løberne af at man kun blev udtaget hvis LL kunne lide dig (og særligt at du ikke havde formastet dig til at udfordre hans verdenssyn), og ikke på baggrund af dine evner som o-løber. Dette forhold har ganske givet medført en demotivering hos mange løbere, og dermed et væsentligt løberfrafald i 'bredden af toppen' (elite/subelite). For det andet har det afholdt en del løbere fra at foretage det klogeste og vigtigte valg i deres eliteløber-udvikling, - at tage langvarige ophold i stærke nordiske klubmiljøer. For det tredie har det snævre og smalle miljø på elitecenteret bremset løberne i deres udvikling som konsekvens af fraværet af kvalificeret sparring og træningskvalitet på skovdistancerne og generelt manglende udsyn.
Elitecenteret kan isoleret set være en udmærket idé og den naturlige placering i Danmark er Århus. Men man skal blot huske på at der er mange andre, - både bedre og nødvendige, veje til målet når vi skal udvikle verdensklasseløbere i dansk orientering. Det demonstrerer al erfaring og det gælder også de løbere som har vundet medaljer i de seneste år.
Emne: Bag facaden Afsnit 3Se alle indlæg for dette emne
Navn: Ikke et offerTid: 18.12.2019 19:05
En andet fremherskende karaktertræk ved LL's ledelses- og kommunikationsstil har været forfaldenheden til at ville stille sig selv i et gunstigt lys ved enten at tage æren for andres præstationer eller at nedgøre andre. Dette har givetvis forblændet nogen, mens det for andre har været tåkrummende pinligt at bevidne. Eksemplerne er talrige, lad os tage nogle stykker. Én af hans ofte gentagne anekdoter er historien om hvordan at han tog på studietur til Finland hos Olli-Pekka Kärkkainen (foregangsmanden bag opbyggelsen af det professionelle setup for dansk eliteorientering) og at hans konklusion var at 'han/de ikke kunne lære ham noget'. LL påtog sig tilsvarende gerne æren for indførelsen af individualiserede træningsplaner og løberopfølgning (har været praktiseret af samtlige DOFs landstrænere siden OP), for langvarige (3-ugers) mesterskabsterrænspecifikke træningslejre (også OPs opfindelse), for disciplinspecialisering, orienteringsmetode og præstationskontrol (Jakob Ødums tiltag), for særskilt dameløberudvikling og systematisk vidensdeling (Bjarne Hoffmans værk), for tydeliggørelse af præstationskrav og forventninger (Mads Ingvardsens tiltag), og man kunne blive ved. Altsammen med det slet skjulte motiv at ville fremmane et billede af sig selv som den store trænerkapacitet.
Problemet var bare at alle de smukke lånte fjer og principper, som nedfældet i Eliteudvalgs-handleplaner og TD-samarbejdsaftaler ('masterplaner'), ikke var forankret i nogen stærk faglighed hos LL og derfor kom til at stå i skærende kontrast til den daglige virkelighed for løberne. (Papir er taknemmeligt). Dette kom i særlig grad til udtryk når der skulle foretages orienteringstekniske og -taktiske terrænanalyser (for skov-disciplinerne) hvor det ofte stod tydeligt at det eliteorienteringsfaglige erfaringsfundament var foruroligende mangelfuldt.
Dette er med al sandsynlighed også den bagvedliggende forklaring på at LL valgte at lægge sit og elitecenterets hovedfokus på sprintdistancerne. Sprintdisciplinen udmærker sig nemlig ved at analysen groft sagt kan koges ned til til at måle længden på de enkelte vejvalgsmuligheder, suppleret med generelle erfaringer omkring omkostningerne ved retningsskift og trappeløb. (Derudover kan man med sprinten få succes ved at investere en masse energi i at 'gøre det ukendte kendt' gennem studier af satellit-fotos, skråfotos og gadeplansfotos. Noget som Tue Lassen og Søren Bobach var de første til at demonstrere med stor succes ved VM i Venedig).
Emne: Bag facaden Afsnit 4Se alle indlæg for dette emne
Navn: Ikke et offerTid: 18.12.2019 19:04
Og dette bringer os frem til overvejelserne omkring kausaliteten bag de fremragende resultater.
Hvilken baggrund og hvilke forhold ligger til grund for løbernes sportslige succes i 2010'erne? Opskriften er nøjagtig den samme som den har været når vi vandt medaljer i 90'erne og 00'erne.
Vi har haft et sammenfald (i tid/generation) af nogen særligt talentfulde løbere, disse løbere har været opfostret først i stærke orienteringsfamilier og derefter i stærke klubmiljøer indenlands og udenlands. Og sidst men ikke mindst har de udvist personlig vilje og evne til at bryde grænser i deres egen udvikling.
For alle ovenstående gælder det at de havde gennemgået den nødvendige eliteløberuddanelse gennem ophold i udlandet inden de vendte tilbage til DK. For damernes vedkommende er det værd at fremhæve at de 'havde lært at vinde' først med deres udenlandske klub og sidenhen i OK Pan under Bjarne Hoffmans trænergerning inden de begyndte at høste senior-VM-medaljer.
Vi har også haft andre medaljører i sprint-stafetten, men vi fornærmer vist ingen ved at sige at det i væsentlig grad kan tilskrives Maja Alms særklasse på sidsteturen.

Når man læser o-snakken finder man en del respons på fyringen som falder i kategorien at 'man må knuse nogle æg for at lave en omelet'. Dermed forstået at LL's ledelsesstil var forudsætningen for de opnåede resultater. Denne lomme-psykopatiske opfattelse er i direkte modstrid med hvad succesfuld eliteidræt og eliteidrætsledelse går ud på, og hvad al forskning på området har afdækket. Men hvis man holder sig til analogien, så har LL knust mange æg mens andre (læs: talentfulde løbere, løbernes familier og stærke klubmiljøer) har stået for at lave omeletten.
Emne: Bag facaden Afsnit 5Se alle indlæg for dette emne
Navn: Ikke et offerTid: 18.12.2019 19:03
Kan det hele virkelig være så skidt? LL må da have bidraget med noget godt? Jo, såmænd, - selvom mange af løberne (også medaljetagere) udtrykker at deres resultater er sket på trods af LL, så har han med sikkerhed tilført én (u)vane til landsholdskulturen: Den systematiske indtagelse af natriumbikarbonat og koffein i konkurrenceforberedelsen. Han har i øvrigt pålagt løberne en streng tavshedspligt omkring denne gråzone-praksis.

Ved endt læsning af dette indlæg ved jeg at koret af o-snakkere vil melde sig med samme spørgsmål: Hvem er du? Hvorfor er du anonym? Stå frem! Jeg ville gerne men jeg kan ikke sige mig fri for frygten for at problemerne ikke er overstået ved at man har kappet hovedet af uhyret. Der findes stadig LL-proselytter i eliteorganisationen som har været med til at forsvare og eksekvere på LL's dispositioner, og som vil kunne gøre min vej vanskelig.

Og til slut et opløftende budskab til de unge og håbefulde: Jeres fremtid er blevet markant lysere.
Emne: Re: Tyndt.Se alle indlæg for dette emne
Navn: Har spurgt lidt ind til sagenTid: 18.12.2019 16:18
Hej LVJ

Jeg tror problemet er, at denne del:
"Det er vel gået op for HB og eliteudvalget at vi ikke kan fortsætte den vej og de har så ønsket en ændring og den har LL formodentlig ikke villet acceptere og så er samarbejdet stoppet." ikke helt stemmer med den udlægning jeg bl.a. har fået af sagen. Det har været mere personsagsrelateret end uenighed. Derfor bliver der nok spundet på det og gryden herinde bliver holdt i kog.

Resten af dit gode skriv kan vi ikke være uenige om.
Emne: Liv på forumSe alle indlæg for dette emne
Navn: pTid: 18.12.2019 12:47
Først og fremmest er det kommende spændende liv i orientering.dk forum. Jeg er begyndt at kigge med igen. Det er da dejligt. Var for år tilbage stedet hvor man kunne diskutere vildt og inderligt. Det har på en eller anden måde været lagt død i de sidste år. Stedet hvor passionen får frit løb. Det er så positivt.
Høre det ikke med til historien at vi havde en årgang af gamle elite udøvere børn, som har været ekstremt talentfulde. Det lå lige foran os at der ville komme en gylden periode for dansk orientering. Og så hjælper det jo meget med en løber, som vinder rigtigt meget. Maja har vel være med til at sikre enorme TD-summer til DOF. Jeg tror den gyldne periode ville være kommet under alle omstændigheder uanset hvordan man havde grebet elite arbejdet an. Jeg kunne igennem årene ikke helt forstå hvad der skete med en del af rækken af yderst talentfulde orienteringsbørn. De forsvandt bare. Ville de ikke mere, kunne de ikke, blev de skadet. Eller blev de ofre for den satsning som elite arbejdet i DOF tog. Spændende udvikling.
Emne: Re: OCAD alternativ - har modtaget en ocd fil, som jeg ikke kan åbneSe alle indlæg for dette emne
Navn: Flemming BruunTid: 18.12.2019 11:15
Hvad med denne her

https://www.openorienteering.org/
Emne: Re: Tyndt.Se alle indlæg for dette emne
Navn: LVJTid: 18.12.2019 10:44
Det er dog helt utroligt hvilke ender der kan spindes på denne sag som ingen af dem der skriver tilsyneladende ved ret meget om.

Som jeg ser det har vi haft en landstræner- senere sportschef som har medvirket til nogle flotte resultater, og som var populær hos dem han arbejdede med og som accepterede hans model - mindre populær hos dem der ikke gjorde det.

Men medaljesuccesen er kommet med en høj pris. Dem af de bedste der ikke ville bo i Århus måtte klare sig selv og den ekstremt smalle satsning har bl.a. gjort at der intet har været for de næstbedste som er stoppet. Dette har igen gjort talentarbejdet i klubberne meget vanskeligt.

Det har som jeg tidligere skrev gjort at DOF (ihvertfald i de 47 år jeg har fulgt eliten) aldrig har stået med en smallere elitetrup hvilket bl.a. kan ses i H/D 21 til DM-stafet og DM-lang.

Det er vel gået op for HB og eliteudvalget at vi ikke kan fortsætte den vej og de har så ønsket en ændring og den har LL formodentlig ikke villet acceptere og så er samarbejdet stoppet.

Det kan man ikke kritisere hverken HB eller eliteudvalget for.

Man kan argumentere for at kommunikationen af dette har været noget mangelfuld, hvilket jo så netop sætter en masse rygter i gang, men ellers har de gjort hvad vi har valgt dem til.

Der ligger selvfølgelig en stor opgave i at sørge for at landsholdsarbejdet fortsat fungerer på den korte bane da vi jo skal have sprintWOC i Dk i år, men lad os nu antage at eliteudvalget og HB nok skal finde en god løsning på længere sigt
Emne: Re: OCAD alternativ - har modtaget en ocd fil, som jeg ikke kan åbneSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 18.12.2019 10:44
Søger derfor efter en app, som kan hjælpe mig
Emne: Re: Tyndt.Se alle indlæg for dette emne
Navn: tbTid: 17.12.2019 19:50
Sort fremtid: Du lever op til din titel. Kom lige ud af din bobbel, så kan du se tingene fra andre perspektiver også.
Emne: Re: Tyndt.Se alle indlæg for dette emne
Navn: Sort fremtidTid: 17.12.2019 16:47
En sportschef der fritstilles uden varsel
En landstræner der rygtes væk
Et landshold der er dybt frustrerede og ikke aner hvad de skal gøre
En formand og eliteudvalgsformand helt uden planer
Farcen er total, ansvaret peger et sted.
 Næste 20 indlæg · Forrige 20 indlæg

 Skriv et indlæg